Strona w trakcie zmian!

O nas

 

Miło nam jest gościć Państwa na naszej stronie.

Początki działalności naszej firmy sięgają 2000 roku.

 

Firma posiada bogate doświadczenie w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Pracujemy na nowoczesnym i bardzo precyzyjnym sprzęcie. Posługujemy się GPS Trimble, oraz dalmierzami Sokkia.

 

Nieodmiennie, od momentu zaistnienia na rynku, wciąż doskonalimy i rozwijamy metody naszej pracy. Staramy się, aby jakość wykonywanych przez nas usług była na najwyższym poziomie. Dbamy o to, aby wymagania klienta zostały w pełni zaspokojone.

Nasza oferta

 

1. Sporządzanie map do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej.

2. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników.

3. Sporządzanie mapy zasadniczej w postaci analogowej i numerycznej.

4. Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych.

5. Podziały pod poszerzenie pasów drogowych.

6. Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych.

7. Rozgraniczenia nieruchomości.

8. Wznowienia znaków granicznych - okazania granic.

9. Scalenia gruntów - prace urządzeniowe terenów rolnych.

10. Pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw.

11. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu.

12. Pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu.

Robert Gawłowski   |   tel. 507 180 168   |   robert.geodeta@gmail.com